Центр здоров’я жінки

Центр здоров’я жінки (ЦЗЖ) надає всі види медичної допомоги жінкам різного віку з основним акцентом на покращення якості повсякденного життя і відновлення та збереження репродуктивної функції.

Завдання центру — надання спеціалізованої медичної допомоги жінці на найвищому рівні, відповідно до українських та світових стандартів охорони здоров’я.

В Центрі здоров’я жінки, на відміну від більшості існуючих закладів, концентрований увесь спектр сучасних діагностичних та лікувальних послуг в сфері акушерстві та гінекології.

Персонал ЦЗЖ відрізняється високими моральними якостями та кваліфікацією.

Напрями роботи Центру здоров’я жінки:

1.Спостереження за вагітністю.

2.Діагностика гінекологічної патології.

3.Лабораторна діагностика.

4.Репродуктивна медицина.

5.Ультразвукова діагностика.

6.Гінекологічна хірургія

Спостереження за вагітністю:

Програма спостереження за вагітністю пропонується відповідальним жінкам, які розуміють важливість професійного нагляду за розвитком майбутньої дитини.

Кінцевою метою нашої співпраці є народження здорового малюка і збереження здоров’я матері. Спостереження при вагітності є абсолютно необхідним навіть у тому випадку, коли сама вагітність протікає без ускладнень.

Програма спостереження за вагітністю розроблена відповідно до стандартів провідних закордонних медичних закладів та з урахуванням вимог МОЗ України (Наказ № 503 від 28.12.2002 року). Після первинного обстеження Вагітної акушером-гінекологом їй видається Обмінна карта встановленого зразка, а також Індивідуальна карта вагітної і породіллі. При оформленні відпустки у зв’язку з вагітністю і пологами відкривається листок непрацездатності у встановленому порядку.

Програма спостереження за вагітністю в Центрі здоров’я жінки це комплексний нагляд за здоров’ям матері і майбутньої дитини висококваліфікованим лікарем акушер-гінекологом у тісній співпраці з лікарем-терапевтом та лікарями вузьких спеціальностей.

Дослідження і консультації, передбачені Програмою, надають об’єктивну інформацію про стан здоров’я жінки та майбутньої дитини, необхідну для оцінки правильності перебігу вагітності.

Усі діагностичні дослідження проводяться високопрофесійними лікарями ЦЗЖ і координуються Вашим індивідуальним лікарем акушер-гінекологом. Враховуючи Ваші індивідуальні особливості і стан здоров’я, Ваш особистий лікар надасть всі необхідні рекомендації щодо режиму дня, фізичних навантажень і харчування, термінів і способів можливих подорожей, а також Ви матимете змогу отримати телефонну консультацію лікуючого чи чергового лікаря клініки протягом всього періоду дії Програми.

Діагностика гінекологічної патології:

В ЦЗЖ представлений повний спектр сучасних діагностичних методик:

1.Бактеріоскопія.

2.Цитологія.

3.Розширена кольпоскопія (дослідження патології шийки матки).

4.Біопсія шийки матки з наступним патогістологічним дослідженням.

5.Гістероскопія (дослідження патології порожнини матки).

6.Лапароскопія (дослідження патології органів малого тазу та черевної порожнини).

7.Ультразвукове дослідження органів малого тазу та стану вагітності (абдомінальним, трансвагінальним способом).

Лабораторна діагностика:

Ряд досліджень вразі потреби можуть бути проведені в терміновому порядку (CITO!).

Перелік лабораторних досліджень:

1.Загальний аналіз крові.

2.Загальний аналіз сечі.

3.Біохімічний аналіз крові: печінковий, нирковий комплекси, коагулограма, протеїнограма, електроліти крові.

4.Гормональна панель.

5.Обстеження на інфекції, що передаються статевим шляхом.

Репродуктивна медицина:

Відновлення та збереження репродуктивної функції є одним з пріоритетних напрямів роботи ЦЗЖ.

Ми пропонуємо повний перелік діагностичних та лікувальних сучасних заходів.

На базі ЦЗЖ розроблений і використовується власний алгоритм дослідження пацієнток з безпліддям, який відповідає сучасним світовим стандартам. Відмінністю ЦЗЖ є те, що діагностована причина безпліддя лікується також в умовах ЦЗЖ.

Ультразвукова діагностика (УЗД):

На базі ЦЗЖ проводяться наступні види УЗД:

1.Дослідження органів малого тазу.

2.Фолікулометрія.

3.Соногістеросальпінгоскопія.

4.Дослідження станів вагітності.

5.Доплерометрія.

Гінекологічна хірургія:

1.Гістероскопія – ендоскопічна хірургія патології порожнини матки

•Розділення сінехій (злукового процесу порожнини матки)

•Реконструктивні операції при вроджених вадах розвитку матки

•Видалення поліпів

•Видалення субмукозних міоматозних вузлів

•Аблація та Резекція ендометрію

2.Лапароскопія - ендоскопічна хірургія патології органів малого тазу та черевної порожнини

•Патологія яєчників та маткових труб

•Міома матки

•Всі форми ендометріозу

•Злукова хвороба органів малого тазу

•Реконструктивно-пластичні операції при вроджених вадах розвитку статевих органів

•Гістеректомія

3.Хірургія тазового дна.

4.Урогінекологія.

5.Хірургія відкритим доступом.

Зав.відділенням лікар вищої категорії,кандидат мед.наук,заслуженый лікар України Сердюк Володимир Миколайович

Лікарі:

лікар вищої категорії Рахманова Оксана Таїржановна

лікар вищої категорії Козак Ольга Юріївна

лікар вищої категорії Дробот Юрій Григорійович

лікар вищої категорії Сердюк Марина Генадіївна

лікар вищої категорії Саламатенко Світлана Валеріївна

лікар вищої категорії Солодун Тетяна Іванівна

лікар вищої категорії Іщенко Марина Євгенівна

лікар вищої категорії Сініцина Вікторія Сергіївна