Центр здоровья женщины

Центр здоров’я жінки (ЦЗЖ) надає всі види медичної допомоги жінкам різного віку з основним акцентом на покращення якості повсякденного життя і відновлення та збереження репродуктивної функції.

Завдання центру — надання спеціалізованої медичної допомоги жінці на найвищому рівні, відповідно до українських та світових стандартів охорони здоров’я.

В Центрі здоров’я жінки, на відміну від більшості існуючих закладів, концентрований увесь спектр сучасних діагностичних та лікувальних послуг в сфері акушерстві та гінекології.

Персонал ЦЗЖ відрізняється високими моральними якостями та кваліфікацією.

Напрями роботи Центру здоров’я жінки:

1.Спостереження за вагітністю.

2.Діагностика гінекологічної патології.

3.Лабораторна діагностика.

4.Репродуктивна медицина.

5.Ультразвукова діагностика.

6.Гінекологічна хірургія

Спостереження за вагітністю:

Програма спостереження за вагітністю пропонується відповідальним жінкам, які розуміють важливість професійного нагляду за розвитком майбутньої дитини.

Кінцевою метою нашої співпраці є народження здорового малюка і збереження здоров’я матері. Спостереження при вагітності є абсолютно необхідним навіть у тому випадку, коли сама вагітність протікає без ускладнень.

Програма спостереження за вагітністю розроблена відповідно до стандартів провідних закордонних медичних закладів та з урахуванням вимог МОЗ України (Наказ № 503 від 28.12.2002 року). Після первинного обстеження Вагітної акушером-гінекологом їй видається Обмінна карта встановленого зразка, а також Індивідуальна карта вагітної і породіллі. При оформленні відпустки у зв’язку з вагітністю і пологами відкривається листок непрацездатності у встановленому порядку.

Програма спостереження за вагітністю в Центрі здоров’я жінки це комплексний нагляд за здоров’ям матері і майбутньої дитини висококваліфікованим лікарем акушер-гінекологом у тісній співпраці з лікарем-терапевтом та лікарями вузьких спеціальностей.

Дослідження і консультації, передбачені Програмою, надають об’єктивну інформацію про стан здоров’я жінки та майбутньої дитини, необхідну для оцінки правильності перебігу вагітності.

Усі діагностичні дослідження проводяться високопрофесійними лікарями ЦЗЖ і координуються Вашим індивідуальним лікарем акушер-гінекологом. Враховуючи Ваші індивідуальні особливості і стан здоров’я, Ваш особистий лікар надасть всі необхідні рекомендації щодо режиму дня, фізичних навантажень і харчування, термінів і способів можливих подорожей, а також Ви матимете змогу отримати телефонну консультацію лікуючого чи чергового лікаря клініки протягом всього періоду дії Програми.

Діагностика гінекологічної патології:

В ЦЗЖ представлений повний спектр сучасних діагностичних методик:

1.Бактеріоскопія.

2.Цитологія.

3.Розширена кольпоскопія (дослідження патології шийки матки).

4.Біопсія шийки матки з наступним патогістологічним дослідженням.

5.Гістероскопія (дослідження патології порожнини матки).

6.Лапароскопія (дослідження патології органів малого тазу та черевної порожнини).

7.Ультразвукове дослідження органів малого тазу та стану вагітності (абдомінальним, трансвагінальним способом).

Лабораторна діагностика:

Ряд досліджень вразі потреби можуть бути проведені в терміновому порядку (CITO!).

Перелік лабораторних досліджень:

1.Загальний аналіз крові.

2.Загальний аналіз сечі.

3.Біохімічний аналіз крові: печінковий, нирковий комплекси, коагулограма, протеїнограма, електроліти крові.

4.Гормональна панель.

5.Обстеження на інфекції, що передаються статевим шляхом.

Репродуктивна медицина:

Відновлення та збереження репродуктивної функції є одним з пріоритетних напрямів роботи ЦЗЖ.

Ми пропонуємо повний перелік діагностичних та лікувальних сучасних заходів.

На базі ЦЗЖ розроблений і використовується власний алгоритм дослідження пацієнток з безпліддям, який відповідає сучасним світовим стандартам. Відмінністю ЦЗЖ є те, що діагностована причина безпліддя лікується також в умовах ЦЗЖ.

Ультразвукова діагностика (УЗД):

На базі ЦЗЖ проводяться наступні види УЗД:

1.Дослідження органів малого тазу.

2.Фолікулометрія.

3.Соногістеросальпінгоскопія.

4.Дослідження станів вагітності.

5.Доплерометрія.

Гінекологічна хірургія:

1.Гістероскопія – ендоскопічна хірургія патології порожнини матки

•Розділення сінехій (злукового процесу порожнини матки)

•Реконструктивні операції при вроджених вадах розвитку матки

•Видалення поліпів

•Видалення субмукозних міоматозних вузлів

•Аблація та Резекція ендометрію

2.Лапароскопія - ендоскопічна хірургія патології органів малого тазу та черевної порожнини

•Патологія яєчників та маткових труб

•Міома матки

•Всі форми ендометріозу

•Злукова хвороба органів малого тазу

•Реконструктивно-пластичні операції при вроджених вадах розвитку статевих органів

•Гістеректомія

3.Хірургія тазового дна.

4.Урогінекологія.

5.Хірургія відкритим доступом.

Зав.відділенням лікар вищої категорії,кандидат мед.наук,заслуженый лікар України Сердюк Володимир Миколайович

Врачи:

лікар вищої категорії Рахманова Оксана Таїржановна

лікар вищої категорії Козак Ольга Юріївна

лікар вищої категорії Дробот Юрій Григорійович

лікар вищої категорії Сердюк Марина Генадіївна

лікар вищої категорії Саламатенко Світлана Валеріївна