Отделение анестезиологии и гипербарической оксигенации

У відділенні анестезіології та інтенсивної терапії розгорнуто 6 ліжок, на яких проходять лікування близько 800 пацієнтів на рік, організоване добове чергування двох лікарів-анестезіологів та середнього медичного персоналу. Щодня проводяться ранкові сумісні огляди пацієнтів лікуючими лікарями та лікарями-анестезіологами за участю головних спеціалістів Центру для визначення найоптимальнішої тактики лікування.

Відділення забезпечене сучасною апаратурою для проведення штучної вентиляції легень у найскладнішої категорії пацієнтів з пошкодженням легеневої тканини. Для точного дозування ліків та підтримання їх постійної концентрації використовуються шприцеві насоси та інфузомати.

Одним з головних завдань відділення анестезіології та інтенсивної терапії є анестезіологічне забезпечення оперативних втручань та діагностичних досліджень, які виконуються у хірургічному центрі ( 2000 анестезій на рік). Для знеболення під час оперативних втручань використовуються найбільш сучасні методики проведення анестезії:

• тотальна внутрішньовенна анестезія за цільовою концентрацією у плазмі крові та органах-мішенях;

• медикаментозна седація;

• спінальна анестезія;

• епідуральна анестезія (як самостійно, так і в поєднанні із загальною анестезією, та як компонент післяопераційного знеболення);

Зазвичай пацієнти оглядаються анестезіологом напередодні оперативного втручання з метою визначення виду та ризику анестезії з призначенням, за необхідності, передопераційного дообстеження та підготовки. У клінічну практику відділення анестезіології та інтенсивної терапії впроваджені інноваційні технології, а саме:

• малоінвазивні методи підтримки прохідності дихальних шляхів упродовж операції;

• профілактика післяопераційного болю в периопераційному періоді;

• внутрішньовенна анестезія за цільовою концентрацією без зворотнього зв’язку.

Гіпербарична оксигенація - один з методів інтенсивної терапії, який широко застосовується в хірургічній, терапевтичній, травматологічній, акушерсько-гінекологічній та інших клініках. Відділення обладнане двома діючими барокамерами. Відділення гіпербаричної оксигенації є вузькоспеціалізованим відділенням анестезіологічної служби. ГБО у комплексному лікуванні хворих в плановому і в ургентному порядку використовують при: гострій і хронічній недостатності кінцівок; хронічній коронарній недостатності; комплексному лікуванні перитонітів; злуковій непрохідності; отруєнні чадним газом, барбітуратами анаеробній інфекції; в комплексному проведенні дезінтоксикації організму, відновлення обмінних та репаративних процесів в тканинах і органах, корекції імунологічного статусу організму.

Зав.отделением врач высшей категории Каплюк Игорь Борисович

Врачи:

врач высшей категории Лебедев Сергей Александрович

врач первой категории Кузеванова Евгения Александровна

врач высшей категории Ситникова Галина Николаевна

врач высшей категории Шкарупа Алла Владимировна

врач высшей категории Кузеванова Любовь Петровна

врач реаниматолог Скакун Светлана Геннадиевна

врач высшей категории Островская Светлана Константиновна